Hankido

De Betekenis:

De term hankido kan worden opgedeeld in drie afzonderlijke termen.

HAN (한 / 韓) staat voor het Koreaanse volk.

KI (기 / 氣) staat voor ki, innerlijke kracht.

Do (도 / 道) staat voor de weg.

Vrij vertaald dus de manier voor Koreanen om hun innerlijke kracht te ontwikkelen. Natuurlijk is hankido niet alleen bedoeld voor Koreanen, het wordt wereldwijd beoefend.

De Gradaties

Om het niveau van een hankido-beoefenaar aan te geven, wordt gebruikgemaakt van een gradensysteem. Dit systeem bestaat uit twee delen. De zogenaamde negen gup (급) en negen dan (단) graden. De gupgraden lopen af van negen t/m één en de dan graden lopen op van één t/m negen. Om van de ene naar de andere graad te stijgen, dient men vaak een examen af te leggen. De tijd tussen gup-examens is meestal drie tot zes maanden.

Tussen dan-examens kan enkele jaren zitten. Als vuistregel kan men aanhouden dat het nummer van de dan-graad aangeeft hoelang het duurt voordat men examen kan doen. Iemand zou dus tussen tweede en derde dan drie jaar moeten trainen voordat hij of zij examen kan afleggen.


De gups worden aangegeven met een systeem van gekleurde banden. Deze banden worden om de middel van de beoefenaar gedragen. De gebruikte kleuren verschillen per school, maar de eerste kleur is altijd wit. In het schema hiernaast zijn de kleuren van de gups aangegeven volgens het meest gangbare systeem in Korea. Nederlandse scholen gebruiken meestal meerdere kleuren voor hun leerlingen.


Danhouders, ook wel yudanja (유단자) genoemd, dragen altijd een zwarte band. In plaats van een band wordt ook wel gebruikgemaakt van een sjerp. In principe kun je alleen aan de band van een yudanja niet zien welke dan hij heeft. Er wordt in de regel niet gebruikgemaakt van streepjes op de band om aan te geven welke dan men heeft, zoals dat in sommige andere vechtkunsten wel gebruikelijk is. Op de band kunnen verder naam van de drager alsmede de kwan waar hij/zij toe behoort zijn aangegeven.

De Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van hankido loopt vrijwel parallel met de levensloop van de stichter, Myung Jae Nam. Na traditioneel hapkido te hebben gestudeerd, raakte Myung Jae Nam in contact met een Japanse aikido-beoefenaar, Hirata, waarmee hij samen trainde. Dit leidde uiteindelijk tot een samenwerking tussen Myung Jae Nams Koreaanse organisatie en de Japanse Aikikai in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Eind jaren zeventig begin jaren tachtig besloot Myung Jae Nam om zijn eigenlijk te ontwikkelen en verbrak de banden met de Aikikai. In deze periode trainde hij voornamelijk alleen en liet de lessen in zijn school over aan gevorderde leerlingen.

’s Morgens vroeg trainde en mediteerde Myung alleen voor een spiegel en ontwikkelde zo de ideeën voor zijn eigen stijl. Myung liet zich met name inspireren door elementen en ritmes uit de Koreaanse cultuur.

In de jaren tachtig van de 20e eeuw publiceerde Myung Jae Nam verschillende boeken en video’s waarin zijn nieuwe stijl vorm begon te krijgen. In 1986 bracht hij op uitnodiging van het Olympische comité van Oostenrijk een bezoek aan dat land en demonstreerde daar voor het eerst buiten Korea zijn vechtkunst. In dezelfde periode werd een bezoek gebracht aan Nederland en Frankrijk.Tijdens de International H.K.D Games van 1990 werd hankido voor het eerst publiek vertoond en in 1993 werd een trademark verkregen op de naam hankido.

Grootmeester

Myung Jae Nam

In 1986 bracht Myung Jae Nam voor het eerst een bezoek aan Nederland. Tijdens dit bezoek demonstreerde hij een vroege vorm van zijn nieuwe stijl. In 1989 bracht hij nogmaals een bezoek aan Nederland. Dit bezoek, waarbij voor het eerst les werd gegeven in de ademhalingsoefeningen, diende als voorbereiding op de officiële introductie van hankido tijdens de 1st International H.K.D Games in Seoel. Ook was grootmeester Myung Jae Nam aanwezig tijdens de eerste Europese HKD Kampioenschappen te Maastricht in 1996.

Momenteel bestaan er in Nederland vier organisaties waar het hankido beoefend wordt. Deze federaties vertegenwoordigen alle vier hun eigen kwan en nemen afzonderlijk van elkaar deel aan de internationale evenementen die door de I.H.F georganiseerd worden. In de laatste jaren zoeken deze organisaties echter steeds meer elkaars toenadering door het organiseren van open evenementen.

Eén van de in Benelux actieve organisaties is Daehan vzw (hoofdkwartier IHF Benelux) uit België. Oprichter Jan Meybosch is door de I.H.F. aangewezen als de officiële vertegenwoordiger van de IHF in de Benelux. Tijmen de Heus kreeg in 1997 van Myung Jae Nam het certificaat ‘Chief of the Netherlands’ en staat aan het hoofd van de Nederlandse HKD Federatie.

Alleen scholen die aangesloten zijn bij IHF Benelux (Daehan vzw) of bij de NHF kunnen zelfstandig I.H.F. dan examens afnemen. De overige twee organisaties opereren los van de I.H.F.